Vihtijärven VPK on perustettu vuonna 1932, ja on yksi Vihdin kolmesta sopimuspalokunnasta.
Palokunta suorittaa palo- ja pelastustehtäviä sisäsiainministeriön ohjeiden mukaisesti ja Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen kanssa solmitun palokuntasopimuksen pohjalta.

Suomen pelastustoimi perustuu keskeisesti vapaaehtoisten sopimuspalokuntien ja sopimuspalokuntalaisten varaan. Maan pinta-alasta noin 95 % huolehditaan pelastustoimen osalta vapaaehtoisväen voimin.

Palokuntamme kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen; jäsenemme eivät saa hälytys- tai avunantotoiminnastaan mitään rahallista korvausta, mutta sitäkin runsaampaa henkistä palkkiota lähimmäisen auttamisesta. Aktiiviseen operatiiviseen toimintaan voi liittyä kuka tahansa 16-65 -vuotias, täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva henkilö. Me huolehdimme uusien jäsenten perehdyttämisestä palokuntatoimintaan, ja varmistamme yhdessä Uudenmaan Pelastusliiton ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa toiminnassa mukana olevien jäsenten tietojen ja taitojen jatkuvan ylläpitämisen.