Nummitupa Vihtijärven VPK
 
Talvileiri 2007
Uudenmaan pelastusliiton (UPL) palokuntanuorten 4. talvileiri järjestet­tiin Vihtijärven Nummituvalla 2.-4.3.2007. Tämä oli toinen kerta, kun UPL:n talvi­leiri­historian aikana leiri järjes­tet­tiin Vihtijärvellä. Viime vuonna talvi­leiri pidet­tiin Myrskylässä. Talvileiri on tarkoitettu Uudenmaan läänin 7-17 -vuotiaille palo­kunta­nuorille. Hyvän ja suotuisan miljöön leirille tarjosi Vihtijärven VPK:n omistama Nummitupa ympäristöineen. Telttakylä pysty­tet­tiin pysäköinti­alueelle, aktiviteettia järjes­tet­tiin luistelu­kentällä, piha-alueella sekä metsiköissä. Ruokailu, pesu­tilat ja leiri­sairaala löysivät paik­kansa Nummituvan sisä­tiloista. Leiripääl­likkönä toimi Teemu Päiviö Leppävaaran VPK:sta. Perjantaina 2.3.2007 klo 17.00 oli leiri valmis ottamaan vastaan intoa ja tarmoa puhkuvat palokunta­nuoret sekä vielä innokkaammat toimihenkilöt.
 
Talvileirin telttakylä
Nummituvan pihalla 3.3.2007 klo 09:50 Talvileirin telttakylä Nummituvan pihalla 3.3.2007 klo 09:50
Perjantai-iltana klo 20.00 mennessä oli leiri­alueelle noussut yhdeksän puoli­joukkue­teltan muodostama telttakylä. Leirille osallis­tuivat Jokelan VPK, Kellokosken VPK, Pitkäjärven VPK, Vaaralan VPK, Vantaan VPK, Veikkolan VPK, Vihdin VPK ja Vihtijärven VPK. Näistä palokunnista leirin vahvuu­deksi muodostui noin 100 palo­kunta­laista. Telttojen pysty­tys­vai­heessa leirin turva vastasi, että telt­tojen välinen etäi­syys oli riit­tävä ja että teltoissa olivat asian­mukaiset alku­sam­mutus­välineet. Kun teltat oli saatu pysty­tettyä, voitiin leiri käyn­nistää viral­li­sesti leiri­pääl­likön johdolla. Viikon­lopulle oli tiedossa pelejä, leikkejä, kilpai­luja ja syömistä sekä ennen kaikkea runsaasti yhdessä­oloa ja ulkoilua! Leirin avajai­sista marssit­tiin ilta­palalle, jonka teosta sekä koko viikon­lopun muoni­tuksesta vastasi Vihti­järven VPK:n nais­osasto. Ennen nukkumaan menoa oli kunkin VPK:n pitänyt toimit­taa leiri­toimistoon tulevan yön kipinä­vuorot. Vuorot alkoivat klo 22.00 ja vuorojen kesto oli noin 2 tuntia. Ulkona päivys­tävät yöväijyt valvoivat säännöl­lisin väli­ajoin, että kipinässä oltiin hereillä ja että leirissä oli kaikki hyvin. Viral­linen hiljai­suus leiriin laskeutui klo 23.00, mutta todel­linen hiljaisuus taisi lähen­nellä puolta yötä. Taisi tuleva yö sekä seuraava päivä jännit­tää yhtä jos toista…
 
Talvileirin sovellettu
curlingkisa käynnissä 3.3.2007 klo 14:30 Talvileirin sovellettu curlingkisa käynnissä 3.3.2007 klo 14:30
Lauantaiaamu valkeni kostean sumuisena. Leiri heräsi eloon klo 7.30, kaura­puuro lisuk­keineen tarjoil­tiin klo 8.00. Aamu­päivän ohjel­maan kuului seitsemän -osainen rasti­rata, joka suoritet­tiin neljästä viiteen hengen jouk­kueissa. Rasteilla testat­tiin tietoa, taitoa, tark­kuutta, nopeutta, nokke­luutta ja notkeutta. Rastien tehtävät eivät olleet palo­kunta-aiheisia vaan käsit­tivät kaiken muun taivaan ja maan väliltä. Aamupäivä kului rasti­radan merkeissä, jonka jälkeen siir­ryttiin lounaalle. Iltapäivän ohjelma oli vapaa­muo­toi­sempaa ja järjes­tet­tyjä kilpailuja olivat: olosuh­teisiin sovel­lettu Curling -turnaus, pulkka­ralli umpi­han­gessa sekä tandem­hiihto­kilpailu. Näiden lisäksi oli mahdol­lisuus luis­tella, laskea mäkeä ja temmel­tää ulkona. Kävipä Vihdin poliisi­laitok­selta poliisi­partiokin ihmet­te­lemässä leirin menoa, ja hetken vierailu venähti tarkoi­tettua pidemmäksi noin kolmen­kym­menen palokunta­nuoren piirit­täessä poliisi­auton vierailun ajaksi.
 
Vihdin poliisi tervehdyskäynnillä
talvileirillä 3.3.2007 klo 16:20 Vihdin poliisi tervehdyskäynnillä talvileirillä 3.3.2007 klo 16:20
Koko päivän ulkona­olon jälkeen mait­toi ruoka, joka syötiin klo 17.00. Ruuan jälkeen oli ohjelmassa sauno­mista, joka kesti klo 20.00 asti. Leiriläisissä oli havait­tavissa saunan jälkeen vielä ripaus energi­syyttä. Kun hiukset olivat sauno­misen jälkeen kuivuneet, vedet­tiin pipot päähän sekä ulko­vaat­teet niskaan ja sitten siirryt­tiin luistelu­kentälle. Hetkessä koko luistelu­kenttä oli muut­tu­nut jalka­pallo­areenaksi, kun aloitet­tiin talvi­leirin jää­jalka­pallo­mesta­ruus­ottelu vuosi­mallia 2007. Joukkueet olivat tietenkin ”pienet vastaan isot” eli palokunta­nuoret vastaan toimi­henkilöt. Vauh­dikkaan, vivah­teikkaan ja kink­kisen ottelun jälkeen peli päät­tyi pienten voit­toon ja isojen katkeraan tappioon. Sen suurempia mesta­ruus­juhlia ei juhlittu, vaan pelin jälkeen suun­nat­tiin grilli­makkaroiden ja ilta­palan kera Nummi­tuvan sisä­tiloihin. Vuorossa oli palkin­tojen jako päivän kilpailuista. Illan päätti elokuva, joka näytet­tiin Nummituvan salissa videotykin kautta. Hiljaisuus laskeutui leiriin klo 23.30. Toinen yö meni jo rutii­nilla, eikä suurempia nukah­tamis­vaikeuksia tänä yönä leirissä ilmennyt. Leirin päätös­päivään sunnun­taihin herät­tiin auringon­paisteessa.
 
Vihtijärven Vihtijärven VPK:n joukkoa paloaseman edessä 4.3.2007 klo 12:57. Vasemmalta: Olli, Johanna, Noora, Silja, Kaisa, Janne, Tiia, Hannu. Janne edustaa Vihdin VPK:ta.
Herätys oli klo 8.30 ja aamupalalle suun­nat­tiin klo 9.00. Aamupalan jälkeen puret­tiin teltat ja siivot­tiin leirialue. Kotiin­lähdön hetki oli käsillä, mutta ennen sitä syötiin vielä mait­tava lounas. Leirin päätös­tilaisuus oli klo 13.00. Loppu­puheiden ja leiri­todis­tusten jaon jälkeen pakkau­dut­tiin autoihin ja oli aika heit­tää hyvästit uusille ja vanhoille kavereille sekä koko talvileirille.
Ensi vuonna uudestaan!
Teksti: Kaisa Kuusela
Kuvat: Olli Kuusela
 

Sivu päivitetty: 13.4.2007