Nummitupa Vihtijärven VPK
39. Vihtijärvihölkkä Nummituvalla 21.10.2007
 
Kuva: Vihtijärvihölkän yhteislähtö Nummituvan pihasta
Vihtijärvihölkän räjähtävä yhteislähtö
 
Syksyisen kirpeä aurinkoinen sunnuntaipäivä oli saanut useat juoksusta innostuneet ihmiset liik­keelle Vihtijärvi­hölkkään. Jokavuotinen Vihtijärvi­hölkkä järjes­tettiin 21.10. 39 kerran. Osallistujia oli saapunut ympäri eteläisen Suomen ja lähtöpaikalta Nummituvan kentältä starttasikin matkaan lähemmäs 80 henkilöä.
 
Järjestävän seuran Vihtijärven Uhkan sihteeri Tarja Kymäläinen kertoo Vihtijärvi­hölkän saaneen alkunsa Lapoon lenkkinä tunnetusta juoksu­kilpailusta, joka juostiin ensim­mäistä kertaa vuonna 1969. Reitti kiersi nimensä mukai­sesti Lapoo -järven ympäri ja oli noin kymmenen kilo­metrin mit­tainen. Viimeisen kerran Lapoon lenkkiä juostiin vuonna 1986. Nykyinen Vihtijärvi­hölkän reitti kulkee Vehmaan ja Meilahden kautta ja matkaa lenkille tulee noin seitse­män kilometriä. Miehet yleiset ja miehet 35-vuotiaat sarjoissa juostavassa noin 13,5 kilo­metrin lenkissä Vehmaa-Meilahden-lenkki kier­re­tään kaksi kertaa.
 
Tarja Kymäläinen kertoo tapah­tuman tarkoi­tuksena olevan innostaa kaikkia liik­kumaan, ja siksi sarjoja onkin useita. Kilpailu­sarjojen lisäksi on myös seitse­män kilo­metrin kunto­sarja, jossa voi ottaa hieman rennommin. Kuntosarja­laiset palki­taan arvonta­palkinnoin, kilpa­sarjojen kolme parasta pokaa­leilla, nuorten sarjoissa on pokaa­lien lisäksi jaossa kaksi kierto­palkintoa ja kaikki maali­linjan saavut­taneet palki­taan Vihti­järven Uhka-mitalilla. Idea Vihtijärven Uhka -mitaliin on saatu Teuvo Vihtkarin suunnit­telemasta Uhkan rinta­merkistä josta Teuvon ja Reijo Kymäläisen yhteis­työn tuloksena kehitet­tiin Vihtijärvi­hölkässä jaettava mitali.
 
Naisten 7 kilometrin juoksuun oli ilmoit­tautunut lähes 20 naista edustaen eri sarjoja. Myös vanhem­malle väelle on omat sarjansa. Varsinkin vanhem­missa miehissä tuntuu olevan kun­nostaan huolta pitäviä useita. Meillä on sarjat myös 60-vuotiaille sekä yli 65-vuotiaille. Näihin kahteen sarjaan osal­listujia oli tänä vuonna yhteensä kym­menen henkeä, jotka kaikki miehiä Kymäläinen jatkaa.
 
Lisäksi hölkkään osallistui myös huomat­tava määrä nuoremman polven edustajia. Nuorimmat 9-13-vuotiaat kier­sivät Nummi­tuvan puru­radan kahteen kertaan. Matkaa kertyi nuorten sarjassa kolmen kilo­metrin verran. Parhaim­man ajan nuoret 9-13-vuotiaitten sarjoista juoksi Länsi-Uudenmaan Urhei­lijoiden Saara Nikander, jonka aika oli 10.27. Saara saikin kierto­palkinnon kolmannen kerran, mikä oikeutti Saaran saamaan kierto­palkinnon pysy­västi omaan palkinto­kaappiinsa. Ensimmäisen kiin­nityksen 15-17-vuotiaiden kierto­palkintoon sai myöskin Länsi-Uudenmaan Urhei­lijoita edus­tanut Aku Nikander, joka juoksi seitsemän kilometrin matkan aikaan 23.38.
 
Kuva: Vihtijärvihölkän juoksijoita juottopisteellä
Matkan puolivälissä olevalla juottopisteellä nro 11 Jaakko Kero, nro 55 Jukka Salo ja nro 69 Magnus Hellström

 
Kuva: Juoksija nro 53 taipaleella.
Numerolla 53 juoksi naisten yleisen sarjan kolmanneksi Sara Niemi.

 
Kuva: Matti Turpeinen ja Jenny Ísterberg saapumassa kohti maalia.
65-vuotiaissa miehissä juossut Matti Turpeinen ja 15-vuotiaitten naisten sarjassa juossut Jenny Ísterberg juoksemassa kohti maalia.

 

Teksti: Sari Ahvenharju
Kuvat: Juha Ahvenharju

Sivu päivitetty: 26.10.2007